Skip to main content

Plezierjacht misschien voorbij maar Ganzenbestrijding nog lang niet


gans
VOOR U GELEZEN OP GOOGLE NIEUWS:

Bureau: 380.000 ganzen afschieten

»De grauwe gans ANP


 (vrijdag 21 jun 2013, 12:35)

 

Tot 2018 moeten in Nederland 380.000 grauwe ganzen worden gedood. Dat stelt het onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit.

Natuurorganisaties, Staatsbosbeheer, LTO Nederland en de Vogelbescherming spraken in december af dat de ganzenstand moet worden teruggebracht naar 100.000. Op die manier moet schade aan landbouwgronden en gewassen worden verminderd.

Alterra heeft berekend dat om dat doel te bereiken 380.000 ganzen moeten worden afgeschoten. Na 2018 zijn er volgens het onderzoeksbureau maatregelen nodig om de ganzenpopulatie op peil te houden. Zo zouden ieder jaar 124.000 eieren vernietigd moeten worden.

Alterra baseert de cijfers op berekeningen met een populatiemodel. Zonder aantalsregulatie zou de populatie grauwe ganzen doorgroeien tot bijna 3 miljoen, zegt het bureau.